torstai, joulukuu 13, 2018

Opiskelijoille

Yhdistys myöntää alan opiskelijoille tietyin ehdoin apurahoja ulkomaan vaihto-opiskeluun. Lisäksi myönnämme kriteerit täyttäville jatko-opiskelijoille kannustinapurahoja. Opiskelijat voivat myös hakea yhdistyksemme opintomatkoille sponsorointia eli ilmaista matkaa. Yhdistys sponsoroi 5-10 opiskelijaa yhdistyksemme kokouksiin. 

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä puutuotealaa pääaineena teknillisessä korkeakoulussa, teknillisessä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 120 opintopistettä opiskellut ja työharjoittelussa alaan vähintään 6 kuukauden ajan tutustunut henkilö. 


Nuorisojäsenyyttä haetaan jäsenhakukaavakkeella ja se voi kestää korkeintaan kuusi vuotta. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta. Nuorisojäsenet ovat vapaita jäsenmaksujen suorittamisesta. Jäsenkaavake löytyy oikeasta palkista.


Alan opiskelijoita osallistui yhdistyksen vaalikokoukseen ja sponsoroidulle lounaalle Suomalaisella klubilla syksyllä 2015.