torstai, joulukuu 13, 2018

Vaalikokousuutisia 2017

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 9.11.2017 Helsingin Suomalaisella klubilla. Kokoukseen osallistui yhteensä 47 henkilöä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi julkistimme yhdistyksen uuden kunniajäsenen sekä kuultiin kaksi mielenkiintoista esitelmää.

Hallituksesta olivat erovuorossa puheenjohtaja Ilkka Tarvainen (LAMK), varapuheenjohtaja Tero Hannonen (UPM Plywood) sekä hallituksen jäsenet Tapani Kiiski (Raute)ja Arto Salo (Metsä Wood). Ilkka Tarvaiselle ja Tapani Kiiskelle tuli kaksi kautta täyteen, mutta Tero Hannoselle ja Arto Salolle oli kyseessä vasta ensimmäinen kolmivuotiskausi. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2018 – 2020) valittiin Tero Hannonen ja varapuheenjohtajaksi ja samalla hallituksen uudeksi jäseneksi Titta Vanhatalo (UPM Plywood). Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen Arto Salo ja uudeksi jäseneksi Kimmo Suomalainen (Raute). Muut hallituksen jäsenet ovat Markku Lähteenmäki (Koskisen), Laura Mattila (Metsä Wood), Timo Mäkinen (Prefere), Sakari Wallin (Suomen Kuitulevy) sekä sihteeri ja rahastonhoitaja Heikki Heiskanen (SeAMK).

Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyttiin viisi henkilöä ja uudeksi nuorisojäseneksi hallitus on aiemmin hyväksynyt yhden henkilön. Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyttiin tohtorikoulutettava, DI, Saara Hautamäki (Aalto-yliopisto), tuotantopäällikkö, puutalousinsinööri, Jouni Hänninen (UPM Plywood), specialist, Ins AMK, Päivi Miettinen (UPM Plywood), specialist, Ins AMK, Milla Pirskanen (UPM Plywood) ja toimitusjohtaja, DI, Kari Simolin (Dieffenbacher Panelboard). Uudeksi nuorisojäseneksi hallitus on hyväksynyt kevään vuosikokouksen jälkeen tekniikan kandidaatti Milla Kuminin (Aalto)

Hallitus on myöntänyt neljä apurahaa kevään vuosikokouksen jälkeen: DI Saara Hautamäelle (Aalto-yliopisto) on myönnetty 2000 euron kannustusapuraha väitöskirjan valmisteluun. Tutkimusaihe on “The effect of processing parameters and hydroxyl group accessibility on veneer performance”. 1000 euroa maksetaan heti ja 1000 euroa, kun väitöstilaisuus on pidetty. Tekn.Yo Arimo Åbergille (LUT) on myönnetty 500 euron apuraha vaihto-opiskeluun Islannin yliopistoon. Pino ry:lle on myönnetty 1000 euron apuraha Interfob 2017 –opiskelijakonferenssiin Slovakiaan ja 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2017.

Yhdistyksen ensi kesään kotimaan opintomatka järjestetään alustavan aikataulun mukaan 13-14.6.2018. Opintomatka suuntautuu Keski- tai Länsi-Suomeen.

Yhdistyksen kunniajäsenyys myönnettiin Metsätalousneuvos Ritva Varikselle.

”Ritva Varis on toiminut Puumiesten Liiton toiminnanjohtajana ja Puumies-lehden päätoimittajana vuodesta 1987 vuoteen 2015. Ritva Varis on puhunut puun ja varsinkin puutuoteteollisuuden puolesta määrätietoisesti pitkän uransa aikana. Hän on kantanut huolta alan koulutuksen supistumisesta. Hän on myös ansioitunut tietokirjailija, joka on toimittanut useita metsä- ja puualan yhdistysten historiikkeja. Ritva Varis on toimittanut sekä sahateollisuuden että puulevyteollisuuden uudet oppikirjat.”

Kokouksen jälkeen toimialajohtaja Esa Kaikkonen Metsä Woodista esitelmöi aiheesta ”Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden näkymät” ja toimittaja, Metsätalousneuvos Ritva Varis esitelmöi aiheesta ”Puuta kirjan kansien välissä”.

Vuosikokousuutisia 2017

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3.2017 Sibeliustalolla Lahdessa. Kokoukseen osallistui yhteensä 48 henkilöä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuultiin kaksi mielenkiintoista esitelmää. Asiantuntija Riitta Silvennoinen (SITRA, Kiertotalous) esitelmöi aiheesta ”Metsäperäiset kierrot kiertotaloudessa” ja Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen (Stora Enso) esitelmöi aiheesta ”Stora Enson puutuoteteollisuus ja alan tulevaisuuden näkymät”.  Päätimme illan Cocktailtilaisuuteen sekä Sinfonia Lahden konserttiin, jossa kapellimestarina toimi Jacek Kaspszyk ja viulusolistina Ilja Gringolts.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 5 henkilöä ja nuorisojäseniksi hallitus on hyväksynyt aiemmin jo kaksi henkilöä. Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyttiin: Kunnossapito- ja hankintajohtaja, koneinsinööri Timo Salmikuukka (UPM Plywood), laboratorioinsinööri, puutekniikan Ins(Amk) Mika Kunttu (UPM Plywood), specialist, tuotantotalouden DI Juhana Liimatainen (UPM Plywood), specialist, puutekniikan Ins(AMK) Jani Kiuru (UPM Plywood) ja HRD Manager, puutekniikan DI Mia-Mari Sinelampi (Koskisen Oy). Uusiksi nuorisojäseniksi hallitus on hyväksynyt syksyn vaalikokouksen jälkeen Tekn.yo Arimo Åbergin (LTY) ja tekniikan kandidaatti Kirsi-Marja Toivosen (Aalto).

Hallitus on myöntänyt kolme apurahaa syksyn vaalikokouksen jälkeen: AMK-opiskelija Mikko Touruselle (LAMK) on myönnetty 500 euron apurahan vaihto-opiskeluun Soproniin, Unkariin. Puumekanistikerholle on myönnetty 1000 euron apurahan Ligna-messumatkan järjestelyihin ja 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2017.

Yhdistyksen ensi kesään ulkomaan opintomatka järjestetään Puolan Gdanskiin 7-11.6.2017. Ammatilliset vierailukohteet ovat Steicon LVL- ja kuitulevytehtaat sekä Paged Sklejkan vaneritehdas. Lisäksi on useita kulttuurikohteita. Lisätietoa matkasta ja ilmoittautuminen kotisivujen www.puuteollisuusinsinoorit.fi kautta.

Vuosikokousuutisia 2016

Järjestimme yhdistyksen sääntömääräisen Vuosikokouksen 21.4.2016 Suomen Moottoripyörämuseolla Lahdessa. Kokoukseen osallistui yhteensä 55 henkilöä. Sääntömääräisten asioitten lisäksi kuulimme kaksi esitelmää ja lopuksi oli opastettu museokierros. Iskun toimitusjohtajan Arto Tiitisen esitelmöi aiheesta ”ISKU ja investointiohjelma kotimaiseen mekaaniseen metsäteollisuuteen”. Ministeri Iiro Viinasen esitelmöi aiheesta ”Suomen taloustilanne entisen valtionvarainministerin silmin”. Lopuksi oli Riku Routun esittelykierros Suomen Moottoripyörämuseossa.

Yhdistyksen kotimaan opintomatka järjestetään Savonlinnaan 7-8.6.2016 ja ilmoittautuminen on käynnissä yhdistyksen kotisivujen kautta.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 13 henkilöä ja nuorisojäseniksi hallitus on hyväksynyt aiemmin jo yhden henkilön. Vuosikokous hyväksyi uusiksi henkilöjäseniksi seuraavat henkilöt: R&D Engineer, Ins AMK, Antti Lankinen (Raute Oyj), projektipäällikkö, puutalousinsinööri, Ari Behm (AB Consulting), kehitysinsinööri, DI, Kristiina Kellokoski (Metsä Wood), projekti-insinööri, Ins AMK, Aapo Hassinen (UPM Kymmene Wood), tuotepäällikkö, Ins AMK, Sirkku Heinonen (UPM Plywood), process Manager, DI, Iiris Immonen (Stora Enso GmbH), Head of Plywood Technology, DI, Kimmo Suomalainen (Raute Oyj), Lean Expert, Ins AMK, Kaija Viljakainen (UPM Plywood, Jyväskylän vaneritehdas), Business Manager, Ins AMK, Timo Välttilä (Raute Oyj), tehdaspäällikkö, DI, Jouni Laakso (Metsä Wood), Technologist, DI, Kati Arvonen (Ikea Industry France), projektipäällikkö, Ins Amk, Tomi Sankola (JELD-WEN Suomi Oy) ja myyntipäällikkö, Ins Amk, Jenni Jokela (Lammin Ikkuna Oy). AMK–opiskelija Henri Vauhkosen (LAMK) on hallitus hyväksynyt aiemmin yhdistyksen nuorisojäseneksi.

Hallitus on myöntänyt seuraavat apurahat syksyn vaalikokouksen jälkeen: Lahden ammattikorkeakoulun Puutekniikan insinööriopiskelijat PINO ry;lle on myönnetty 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2016. Puumekanistikerholle on myönnetty 1000 euroa toiminta-avustusta vuodelle 2016. Puutekniikan Insinööriopiskelijat PINO ry:lle on myönnetty 500 euroa yhdistyksen 5-vuotisjuhlien järjestelyihin.Amk-opiskelija Jani Kinnuselle (LAMK) on myönnetty 500 euron apuraha vaihto-opiskeluun Zvoleniin. AMK-opiskelija Hannu Poikoselle on myönnetty 500 euron apuraha vaihto-opiskeluun Salzburgissa. Ins AMK Jenni Pusilalle on myönnetty 500 euron Puutekniikan opintoihin Rosenheimissa. DI Anti Rohumaalle (Aalto) on myönnetty 2000 euron kannustusapuraha väitöskirjan tekoon.  Väitöskirjan aihe on ”Interfaces in veneer-based products”. 1000 euroa maksetaan heti ja 1000 euroa, kun väitöstilaisuus on pidetty. Tekn. yo Saara Hautamäelle (Aalto, Kuitutuotetekniikka) on myönnetty 500 euroa vaihto-opiskeluun Mexico Cityssä Instituto Politécnico Nacionalissa.

Kokouksen jälkeen oli mielenkiintoinen museoesittely Riku Routun johdolla


Vaalikokous 2016

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry piti sääntömääräisen vaalikokouksen 23.11.2016 perinteikkäällä Helsingin Suomalaisella klubilla. Osallistujia oli 51 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi myönsimme yhdistyksen kymmenennen kunniajäsenyyden Veikko Jaatiselle.

 Veikko K. Jaatinen on tehnyt pitkän ja arvostetun uran puunjalostuksen parissa. Hän on toiminut Schauman Woodin Vaneriteollisuuden johtotehtävissä käyttöinsinöörinä, teknisenä johtajana, tehtaanjohtajana ja paikallisjohtajana Savonlinnan, Jyväskylän ja Pelloksen tehtailla.

 Veikko K. Jaatinen on laajasti tunnettu ja pidetty ammattilainen Suomen puuteollisuusinsinöörien joukoissa. Perusvaneri-insinööri Veikko K. Jaatisen puheet ja puheenvuorot ovat olleet mieleenpainuvia yhdistyksemme tilaisuuksissa luoden tilaisuuksiin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Veikko K. Jaatinen on toiminut yhdistyksen hallituksessa ja on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1966 lähtien yli 50 vuoden ajan.”


Juhlallisuuden jälkeen kuulimme kaksi mielenkiintoista esitelmää. Kansanedustaja Juhana Vartiainen esitelmöi aiheesta ”Teollisuuden toimintaedellytyksistä” ja ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitelmöi aiheesta ”Opetusministeriön puheenvuoro puutuoteteollisuuden koulutuksen tilasta”.

Yhdistyksen hallitukseen valitsimme uudestaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi erovuorossa olleet Markku Lähteenmäen (Koskisen Oy) sekä Timo Mäkisen (Prefere Resins Finland Oy). Tänä vuonna ei ollut puheenjohtajavaalia vaan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Tarvainen (LAMK) ja varapuheenjohtajana Tero Hannonen (UPM). Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Kiiski (Raute Oyj), Laura Mattila (MetsäWood), Arto Salo (Metsä Wood Oyj), Sakari Wallin (Suomen kuitulevy Oy) ja sihteeri Heikki Heiskanen (SeAMK Tekniikka)

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valitsimme Leo Potkosen ja Veli-Matti Räsäsen, ja varalle Jukka Kontion ja Jussi Levosen. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuosijäseniltä 20 € ja kannattajajäseniltä 200 €.

Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyimme kaksitoista henkilöä ja uusiksi nuorisojäseniksi hallitus on aiemmin hyväksynyt kolme henkilöä. Hyväksytyt henkilöjäsenet ovat: Tuotepäällikkö Riku Härkönen (UPM Plywood), tuotantopäällikkö Pauli Karjalainen (UPM Savonlinnan vaneritehdas), tuotantopäällikkö Tero Pöntinen (UPM Pellos 1), tuotantopäällikkö Pasi Toivanen (UPM Wood, Pellos), kehitysinsinööri Tomi Valkonen (UPM), suojeluinsinööri Janne Jääskeläinen (UPM Jyväskylän vaneritehdas), tuotannonsuunnittelija Antti Pitkänen (UPM Joensuun vaneritehdas), toimitusjohtaja Pekka Kopra (Westas Group Oy), ostoinsinööri Jussi Lehtosalo (ABB), toimitusketjujohtaja Titta Vanhatalo (UPM-Kymmene Wood Oy), suunnittelupäällikkö Ari-Pekka Tiusanen (Raute Oyj), tuotekehityspäällikkö Timo Lindroos (Isku Interior Oy).

Uusiksi nuorisojäseniksi hallitus on hyväksynyt tekniikan kandidaatti Veikko Sajaniemen (Aalto), AMK–opiskelija Matias Lappalaisen (LAMK) ja AMK–opiskelija Juuso Niinimäen (LAMK)

Yhdistyksen ulkomaan opintomatka järjestämme Gdanskiin, Pohjois-Puolaan 7-11.6.2017. Opintomatkatoimikuntaan kuuluvat Timo Mäkinen, Ilkka Tarvainen ja Heikki Heiskanen.

Hallitus on myöntänyt seuraavat apurahat kevään vuosikokouksen jälkeen: Puumekanistikerho ry:n 30-vuotisjuhlien järjestelyihin on myönnetty 1000 euron avustus.  LAMK:in markkinointikampanjan kolmas ja viimeinen maksuerä 5000 euroa on maksettu. Pino ry:lle on myönnetty 600 euron apuraha Interfob 2016 –opiskelijakonferenssiin, joka järjestettiin Pohjois-Puolassa Pasym:ssa 17.–21.10.2016. Pino ry:lle on myönnetty 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2016.  DI Tiina Vainio-Kailalle (Aalto Puumateriaalitiede ja –tekniikka)  on myönnetty  2000 euron kannustinapuraha. Väitöskirjan aihe on ”Väitöskirja puun antibakteerisista ominaisuuksista”. Opiskelija Tiina-Maija Leppäselle (LAMK) on myönnetty 500 euroa vaihto-opiskeluun Rosenheimiin, Saksaan. Opiskelija Juho Rekulalle (LAMK) on myönnetty 500 euroa vaihto-opiskeluun Salzburgiin, Itävaltaan. Opiskelija Matias Lappalaiselle (LAMK) on myönnetty 500 euroa vaihto-opiskeluun Salzburgiin, Itävaltaan. Opiskelija Janne Sandenille (LAMK) on myönnetty 500 euroa vaihto-opiskeluun Rosenheimiin, Saksaan.

Vaalikokousuutisia 2015

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry piti sääntömääräisen vaalikokouksen 19.11.2015 perinteikkäällä Helsingin Suomalaisella klubilla. Osallistujia oli 55 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuulimme kaksi mielenkiintoiset esitelmää. 

Yhdistyksen hallitukseen valitsimme uudestaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi erovuorossa olleet Laura Mattila (MetsäWood) ja Sakari Wallin (Suomen kuitulevy Oy). Tänä vuonna ei ollut puheenjohtajavaalia vaan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Tarvainen (LAMK) ja varapuheenjohtajana Tero Hannonen (UPM). Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Kiiski (Raute Oyj), Markku Lähteenmäki (Koskisen Oy), Timo Mäkinen (Prefere Resins Finland Oy), Arto Salo (Metsä Wood Oyj) ja sihteeri Heikki Heiskanen (SeAMK Tekniikka)

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valitsimme Leo Potkosen ja Veli-Matti Räsäsen, ja varalle Jukka Kontion ja Jussi Levosen. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuosijäseniltä 20 € ja kannattajajäseniltä 200 €.

Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyimme yhdeksän (9) henkilöä, jotka ovat: kehitysinsinööri Jani Laamanen (UPM-Kymmene Chudovo), tuotantopäällikkö Marko Koponen (Olavi Räsänen Oy), toimitusjohtaja Jukka Uotinen (OT-Laite Oy), väitöskirjatyöntekijää Tiina Vainio-Kaila (Aalto Puutekniikka), CI Manager Vesa Ahonen (UPM-Kymmene Wood Oy), suunnitteluinsinööri Antti Komulainen (Raute Oyj), tuotantopäällikkö Antti Vainio (UPM Jyväskylän vaneritehdas), tuotehallintajohtaja Sami Uuksulainen (UPM-Kymmene Wood Oy) ja tehtaanjohtaja Juhani Tenhunen (UPM Savonlinnan vaneritehdas).

Uusiksi nuorisojäseniksi hyväksyimme insinööriopiskelija Elli Pirhosen (LAMK) ja insinööriopiskelija Ida Packalénin (Lamk).

Kevään vuosikokouksen pidämme Lahdessa torstaina 21.4.2016. Yhdistyksen kotimaan opintomatka järjestämme Savonlinnan seudulle 7-8.6.2016. Vierailukohteina ovat muun muassa Metsä Wood Punkaharjun tehdas ja UPM Savonlinnan vaneritehdas. Lisäksi luvassa on kulttuuria, juhlaillallinen ja hyvää seuraa.  Matka on avec ja ilmoittautua voi jo kotisivujen kautta.

Kokouksen jälkeen kuulimme kaksi mielenkiintoista ja keskustelua herättävää esitelmää.  Hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen (St1) esitelmöi aiheesta "Uusiutuva energia tulevaisuudessa” ja toimitusjohtaja Matti Mikkola (Puutuoteteollisuus ry) esitelmöi aiheesta "Puutuotteet biotalouden ytimessä”.