Vaalikokousuutisia 2021

Puuinsinöörit kokoustivat

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry piti vaalikokouksen marraskuun alussa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Salo ja sihteerinä Heikki Heiskanen.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olleet Janne Liias ja Kristiina Kellokoski. Muut hallituksen jäsenet ovat Arto Salo (pj), Kasperi Sokka (vpj), Kimmo Ahonen, Jani Laamanen, Timo Mäkinen, Kimmo Suomalainen ja Heikki Heiskanen (siht.).

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Yhdistys aikoo tehdä kesäkuussa jo kaksi kertaa siirretyn opintoretken Viron Pärnuun ja Tarttoon. Matkalla tutustutaan muun muassa Harmetin moduulitehtaaseen ja sekä Metsä Woodin että UPM:n vaneritehtaaseen.

Opiskelijajäsenille järjestetään tuttuun tapaan yksi tapahtuma. Uusia jäseniä hyväksyttiin neljä: Jarkko Kojo, Timo Järvinen, Juho Höglund ja Jari Myyryläinen. Apurahoja on myönnetty kolme: Aalto yliopistolle, Pino ry:lle ja Puumekanistikerholle.

Jäsenmaksu pidettiin ennallaan: 20 euroa henkilöjäseniltä ja 200 euroa kannattajajäseniltä. Vakinaisilta (yli 25 vuotta yhdistyksen jäsenenä olleilta) ja opiskelijajäseniltä ei veloiteta jäsenmaksua.

HYVÄLAATUISEN PUURAAKA-AINEEN saatavuudesta kertoi erikoistutkija Henrik Heräjärvi Lukelta esityksessään. – Tiedämme, että järeän puuraaka-aineen määrä metsissä on kasvanut, mutta ei välttämättä laatu, Heräjärvi totesi. Heräjärvi valisti kuulijoita puun ominaisuuksista: nuorpuun laatu on huonolaatuisempaa kuin aikuispuu. – Puun nuoruusvaiheen kasvunopeus määrittää tyvitukista saatavan sydäntavaran ominaisuudet.

Puuraaka-aineen tiheys on yksittäisen puutuotteen tärkein laatua kuvaava muuttuja. – Kun päätehakkuukuusen sydäntavaraosan vuosiluston leveys kasvaa yhdestä kahteen millimetriin, niin puuaineen tiheys alenee noin 50 kg/m3. Siitä ylöspäin jokainen lisäkasvumillimetri alentaa tiheyttä noin 25 kg/m3, Heräjärvi havainnollisti tiheyden laskua.

Heräjärven mukaan runkohinnoittelu ottaisi paremmin huomioon puun laadun ja motivoisi metsänomistajia kasvattamaan laatua määrän sijaan. - Varsinkin sahateollisuudessa puun tiheydellä on merkitystä, rakennepuutuotteissa (”insinööripuu”) sen merkitys on vähäisempi. Hyvälaatuista puuta on kyllä metsissä, haasteena on vain sen ohjaus määrän tarvitsijoilta laadun tarvitsijoille, Heräjärvi pohti.

VENÄJÄN KOIVUVANERITEOLLISUUDESTA VENÄJÄN KOIVUVANERITEOLLISUUDESTA kertoi Jouni Putkonen (Vice President, Russia (CIS) Rautesta. Venäjän vanerintuotanto oli noin 4 milj. m3 vuonna 2020 ja sen arvioidaan kasvavan 4,5 milj. m3:een vuonna 2021.– Kaikki merkit viittaavat siihen, että vanerin tuotannon kasvu jatkuu Venäjällä, Putkonen sanoi.

Vanerin vientihinnat ovat myös nousseet tänä vuonna. – Vuonna 2020 vanerin vienti on kasvanut 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Putkonen kertoi. Viennin osuus tuotannosta oli noin 73 prosenttia. Putkosen arvion mukaan Venäjän on kasvattamassa markkinaosuuttaan korkeamman hintaluokan vanerituotteissa kuten isoissa ja pinnoitetuissa levyissä.

Venäjällä on mahdollisuutta vanerin tuotannon kasvuun. – Kaiken kaikkiaan minulla on sellainen aavistus, että elämme suuren murroksen ja kasvun keskellä, sillä Venäjällä investoidaan paljon, Putkonen totesi. 

Päätoimittaja Hanna Luoma, PUUMIES

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys
Sähköposti: info [ät] puuteollisuusinsinoorit.fi
Puhelin: +358 40 830 4269
Kaikki yhteystiedot löytyvät täältä
Tietosuojaseloste

 

Kotisivut: Sivumestari