DI Olli Heikinheimon rahasto


Säännöt

1 §
Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää mekaanisen metsäteollisuuden piirissä toimivien insinöörien alan hyväksi tapahtuvaa kirjallista toimintaa.


Rahaston peruspääomana on se rahamäärä, jonka yhdistyksen johtokunta on siirtänyt yhdistyksen käyttörahastosta diplomi-insinööri Olli Heikinheimon 70-vuotismerkkipäivän kunniaksi perustettavan, hänen nimeään kantavan rahaston tilille ja edelleen sijoitettavaksi siten, että pääoma on mahdollisimman hyvin ja tuottavasti turvattu.


Rahaston tuotto voidaan vuosittain jakaa yhtenä tai useampana apurahana.


Rahaston hallinnosta huolehtii Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen (jäljempänä yhdistys) johtokunta.


Yhdistyksen tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit ja laativat vuosittain kertomuksen yhdistyksen vuosikokoukselle.


Apuraha julistetaan haettavaksi yhdistyksen johtokunnan sopivimmaksi katsomalla tavalla.


Apurahaa haetaan johtokunnalta, ja hakemuksesta tulee ilmetä kirjallisen toiminnan tarkoitus.


Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta yhdistyskokouksen päätöksellä.


Jos yhdistys lakkaa, on rahaston varat käytettävä niin kuin yhdistyksen sääntöjen jälkisäädöksestä yhdistyksen omista rahavaroista säädetään.

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys
Sähköposti: info [ät] puuteollisuusinsinoorit.fi (info[at]puuteollisuusinsinoorit[dot]fi)
Kaikki yhteystiedot löytyvät täältä
Tietosuojaseloste