Vuorineuvos U. E. Savolan muistorahasto

Säännöt

1 §
Rahaston peruspääomana ovat ne rahamäärät, jotka yksityiset ja yhteisöt ovat lahjoittaneet vuorineuvos U. E. Savolan muistoa kunnioittaen tarkoitusta varten avatuille pankkitileille.


Rahastosta voidaan vuosittain jakaa sen tuotto yhtenä tai useampana apurahana.


Rahaston hallinnosta huolehtii Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen (jäljempänä yhdistyksen) johtokunta. Muistorahasto voidaan erillisenä liittää myöhemmin ehkä perustettavaan yhdistyksen stipendi-rahastoon.


Yhdistyksen tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit ja laativat vuosit-tain kertomuksen yhdistyksen vuosikokoukselle.


Rahaston tarkoituksena on mekaanisen puunjalostusteollisuuden insinöörikunnan tieteellisen tason nostaminen jakamalla alalla toimiville insinöörikoulutuksen saaneille jatko-opintojen tukemiseen opintoapu-rahoja sekä kansainvälistymisen edistäminen myöntämällä alalla opis-keleville apurahoja ulkomaan harjoitteluun ja opiskeluun.


Apurahat julistetaan haettaviksi yhdistyksen johtokunnan sopivimmak-si katsomalla tavalla.


Apuraha haetaan johtokunnalta ja tulee hakemukseen sisältyä selos-tus jatko-opintojen laadusta.


Apurahansaajan on annettava opinnoistaan kertomus yhdistykselle.


Jos yhdistys lakkaa, on rahaston varat käytettävä niin kuin yhdistyksen sääntöjen jälkisäädöksessä yhdistyksen omista varoista (13 §) säädetään.

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys
Sähköposti: info [ät] puuteollisuusinsinoorit.fi (info[at]puuteollisuusinsinoorit[dot]fi)
Kaikki yhteystiedot löytyvät täältä
Tietosuojaseloste